Førstehjælp med naloxon

Få mere information omkring førstehjælp med naloxon

Risikoen for smitte med COVID-19 er relativt lille sammenlignet med den meget høje risiko for hjerneskade eller død i forbindelse med en overdosis. Ved at tage nogle basale forholdsregler er det muligt at minimere risikoen for smitteoverførsel både for hjælper og den overdoserede.

Der eksisterer ikke nogen specifikke nationale anbefalinger vedrørende førstehjælp med naloxon til behandling af opioidoverdoser. Der er i stedet taget udgangspunkt i de generelle anbefalinger til genoplivning under COVID-19.

Dansk Råd for Genoplivning anbefaler, at genoplivning under COVID-19 varetages som vanligt. Den gavnlige effekt ved genoplivning vurderes at være langt større end risikoen og den skadelige effekt i form af potentiel smittespredning. Man skal bruge sin dømmekraft. Undlad kunstigt åndedræt, hvis personen er kendt med coronasmitte, eller man ikke er i stand til at give kunstigt åndedræt. Ring altid 1-1-2 og anvend altid de værnemidler, som er til rådighed.

Anbefalingerne fra Dansk Råd for Genoplivning kan læses her: COVID-19 (genoplivning.dk)

Når der gives kunstigt åndedræt anbefales det, at det ALTID foregår vha. ventilationsmasken, som er i alle hjælpertasker. Ventilationsmasken er en envejsventil med et stort uigennemtrængeligt område, som placeres over personens næse og mund. På den måde kommer hjælperen ikke i direkte kontakt med luftvejssekreter, når der gives kunstigt åndedræt.

Vejrtrækningen skal vurderes på afstand, hvor der evt. kan placeres et viskestykke eller et stykke stof over den overdoseredes mund i ca. 10 sek. for at se, om der er bevægelse/vejrtrækning. Undgå SE-FØL-LYT hvor du har dit ansigt tæt på den overdoseredes mund og næse. Ved normal vejrtrækning gives der naloxon og lægges i stabilt sideleje.

Der er ingen restriktioner ift. anvendelse af naloxon næsespray. COVID-19 smitter gennem dråber ved host og nys og ved nogle former for medicinske procedurer, som genererer aerosoler (dråber). Naloxon falder ikke inden for den kategori.