Til stofbrugere

Flere end 250 mennesker dør hvert år af opioidoverdoser – det svarer nogenlunde til antallet af personer, som dør i trafikken

Der er mellem 9.000 og 10.000 overdoser om året, som kan medføre langvarige måske endda permanente skader på kroppen og hjernen! Det er derfor vigtigt at få trænet så mange stofbrugere som muligt i at behandle overdoser, når de sker.

Der er mange måder, man kan nedsætte risikoen for overdoser:

  • Kend din forhandler
  • Vær opmærksom på at man hurtigt mister sin tolerance overfor opioider
  • Tag ikke stoffer alene
  • Bland ikke stoffer             

Men når først overdosis er sket, er det nødvendigt at kunne handle for at få personen ud af overdosen igen, ligesom hvis en person har fået et hjertestop.

Det er manglen på ilt, som gør, at der kommer skader, og både ved hjertestop og overdosis bliver skaderne værre minut for minut.

Ligesom hjertestarteren, og det at der er mennesker overalt, som har lært hjertemassage, redder tusindvis af mennesker med hjertestop hver år, kan udbredelse af livreddende indsats mod overdoser være med til at redde liv og helbred for tusindvis af stofbrugere.

Hvis du vil lære at behandle overdoser, har alle kommuner med et behandlingstilbud en eller flere trænere, som kan uddanne andre i behandling og samtidig udlevere naloxon, som er det stof, der vender overdosen.

Kontakt din kommunes misbrugsbehandling for at få kursus eller skriv til os i Red Liv for at få oplysninger om, hvor du kan få træning.

Kontakt