For fagpersoner

Hvem er vi?
SundhedsTeam består af

  • Fire sygeplejersker med langvarig erfaring fra alle dele af sundhedsvæsenet
  • To læger, én læge med erfaring fra sundhedsvæsenet, misbrugsbehandlings- og hjemløsesystemet samt én med baggrund i almen praksis.

Teamet har gennem alle årene sikret en god kontinuitet for vores patienter ved at have en stabil og personligt båren kontakt med få personaleskift.

Hvordan vi arbejder
SundhedsTeam er organiseret som en lægepraksis, men uden fysisk klinik. Alt arbejde foregår altså dér, hvor patienten nu måtte befinde sig.
SundhedsTeam har ydernummer som en almen lægepraksis, hvilket betyder at SundhedsTeam har samme muligheder som en praktiserende læge i forhold til det øvrige sundhedssystem. SundhedsTeams arbejdsopgaver ligner således langt hen ad vejen det arbejde, som bliver udført i en almindelig lægepraksis, blot med ekspertise og rammer som er særligt målrettet de særlige problemstillinger, som hjemløse borgere typisk har:

  • Vi tager blodprøver
  • Vi henviser til diverse undersøgelser
  • Vi følger op på indlæggelser og hjælper med videre medicinering
  • Vi behandler lidelser, der ikke kræver indlæggelse
  • Vi forbereder borgeren til planlagt indlæggelse
  • Vi fungerer som bindeled mellem sundhedssystemet og borgere, som det er svært at få kontakt med

SundhedsTeam samarbejder med alle aktører indenfor det sociale og sundhedsfaglige system inklusive frivillige organisationer og private væresteder.
Al kontakt, planlægning og behandling foregår i tæt samarbejde med borgeren. SundhedsTeam forsøger at opnå kontakt med borgeren hurtigst muligt, så det mest presserende prioriteres først.

Målgruppen
Vores målgruppe er hjemløse borgere med sundhedsproblemer, hvor kontakten mellem sundhedssystemet og borgeren ikke fungerer. Det kan være en borger som ikke har kontakt med egen læge eller en borger, som har svært ved at opholde sig og agere i de rammer og den struktur, der er på et hospital eller en almindelig lægepraksis.

Henvisning
Alle kan henvise til SundhedsTeam, hvis de møder en borger i målgruppen, som vurderes at kunne have behov for den hjælp, vi kan tilbyde. Henvisende instans er typisk politi, hospital, væresteder eller gadeplansmedarbejdere, men borgeren kan også selv skabe kontakten. Henvisning foregår ved at kontakte teamet pr. telefon (se under kontakt).
SundhedsTeam kan altid kontaktes med henblik på råd og vejledning.

Borgeren vil altid blive tilbudt kontakt hurtigst muligt henvisning, og oftest sker kontakten indenfor et døgn.