SundhedsTeam

SundhedsTeam er en sundhedsfaglig indsats rettet mod borgere som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den. SundhedsTeam fungerer altså som praktiserende læge for de mest udsatte borgere i København, men med særlig ekspertise indenfor de problemstillinger, som man typisk har som hjemløs.

SundhedsTeam er placeret som en selvstændig enhed under Center for Udsatte Voksne og Familier med kontor på Sundholm og er en del af Københavns Kommunes tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte mennesker som er i risiko for hjemløshed.

For nogle borgere er SundhedsTeam det eneste systematiske sundhedstilbud, som de har kontakt til gennem en længere periode, mens kontakten for andre drejer sig om enkle problemstillinger. I gennemsnit varer kontakten med den enkelte borger et par år.

SundhedsTeam har eksisteret siden 1. maj 2005, og gennem årene har behandlet mere end 1.800 forskellige mennesker modtaget sundhedsydelser af teamet. Mere end 250 får i hvert år behandling af teamet.

SundhedsTeam samarbejder tæt med sygeplejeklinikkerne ved herbergerne og stofindtagelsesrummene hvor lægerne har ugentlige konsultationstider.

SundhedsTeam samarbejder også med forskellige frivillige organisationer som har sundhedstilbud som Røde Kors’ Omsorgscenter i Thorsgade, Hus Forbi, Morgencafeen for Hjemløse, Christianias sundhedshus og mange andre.