Om os

Københavns Kommunes SundhedsTeam består af fire sygeplejersker og tre læger. Vi fungerer som en almindelig lægepraksis men uden klinik.

SundhedsTeamet har langvarig erfaring med de helbredsproblemer og øvrige problematikker, som hjemløse typisk har.

Du kan få hjælp af SundhedsTeam, hvis du ikke har en læge eller ikke har mulighed for kontakt med din egen læge.

Hvad kan vi hjælpe med?

SundhedsTeam kan hjælpe dig, hvis du er bekymret for dit helbred. Det kan for eksempel handle om infektioner, for stort forbrug af rusmidler, psykiske problemer eller andet.

Hvordan vi arbejder

Alt vores arbejde foregår på gaden, på væresteder og på herberger. Al kontakt, planlægning og behandling foregår i tæt samarbejde med vores patienter.

Vi har et tæt samarbejde med alle aktører indenfor det sociale og sundhedsfaglige system inklusive frivillige organisationer og private væresteder.

Vi kommer altid så hurtigt, som det er os muligt, men vi er ikke en akut udrykningstjeneste – og vi kører ofte på cykel.

Vores mål er at der maksimalt må gå 7 dage fra vi kontaktes til vi møder dig. I realiteten går der dog oftest mindre end et døgn fra vi hører om et behov, til vi har taget kontakt. SundhedsTeams sygeplejersker vurderer i hvert enkelt tilfælde hvor hurtigt hjælp kan gives, og om der eventuelt er andre hjælpemuligheder, som er mere relevante. Oftest kan hjælp iværksættes med det samme.

Hvordan kontakter du os?

Alle kan henvise patienter til os – og du kan også selv tage kontakt. Du behøver altså ikke henvisning fra læge, sociale myndigheder eller andre.
Vi har som nævnt ikke vores egen en fysiske klinik, hvor du kan henvende dig direkte. Men du kan altid komme i kontakt med os på flere måder:

Ring til os 

Det er altid muligt at ringe til os eller lægge en besked på vores telefonsvarer, hvis vi ikke svarer. Telefonnumre findes under ”Kontakt”.

Gennem nogen du kender

Hvis en af dine venner eller bekendte kender os, og du gerne vil hilse på os, kan du tage med, hvis din ven har en aftale, eller I kan hjælpes ad, med at ringe til os.

Gennem Hjemløseenheden

Du kan få hjælp af gadeplansmedarbejderne til at ringe til os eller bede dem om at kontakte os. København Kommunes Gadeplansindsats (Hjemløseenheden) er socialmedarbejdere, der er ansat i Københavns Kommune, og som udfører opsøgende socialt arbejde på gaden.

Gennem væresteder

Du kan spørge en frivillig eller en medarbejder på værestedet om at kontakte os. SundhedsTeam har kontakt til de fleste væresteder i København. De har vores telefonnumre og formidler gerne kontakt til os.

Gennem hospitalerne

Bliver du indlagt og har du brug for hjælp til opfølgning af behandling efter udskrivelse, kan du bede personalet om at kontakte os. Mange hospitaler har også en socialsygeplejerske, som kan kontakte os.

På anden vis

Alle kan henvise til os. Hvis ikke du selv har mod på at ringe til os, kan du altså få hjælp fra en anden til at tage kontakt.

Akut brug for hjælp?

Har du brug for mere akut lægehjælp, skal du ringe 1813 eller 112 som alle andre.