Hvad kan vi hjælpe dig med?

I SundhedsTeam kan vi hjælpe dig med mange af de samme ting, som en praktiserende læge kan, med ekstra fokus på de problematikker som følger med livet som hjemløs.

Vi kan blandt andet undersøge om du er rask, hjælpe med behandling af abstinenser og andet

Er du bange for at du fejler noget?

Vi kan hjælpe dig med at blive undersøgt af en læge, og vi kan hjælpe dig med at blive henvist til og få udført de undersøgelser, som er nødvendige for at få afklaret det.

Har du et misbrug som du har problemer med?

Vi kan hjælpe dig med abstinensbehandling ved alkoholabstinenser og med at få kontakt til misbrugsbehandlingssystemet. Men Vi kan også hjælpe dig med de forskellige problemer som kan følge med at bruge alkohol og stoffer, uden at du behøver at ophøre med dit forbrug.

Vi tager blodprøver

Vi kan tage blodprøver, når vi møder dig på gaden eller på værestedet. Prøverne sendes til analyse på et laboratorium, og du får svar, når vi mødes næste gang.

Vi henviser til speciallæger og sygehuse

Vi har mulighed for at henvise dig til speciallæger og hospitalsafdelinger. Vi kan også indlægge dig direkte på hospital, hvis det er relevant.

Vi følger op på indlæggelser og hjælper med videre medicinering

Har du brug for støtte til at fortsætte en behandling efter udskrivelse, kan vi lave en aftale om, hvordan vi hjælper dig.

Vi behandler sygdomme, der ikke kræver indlæggelse

Ligesom de praktiserende læger kan vi behandle sygdomme, som ikke kræver indlæggelse. Vi kan hjælpe dig med en sundhedsfaglig vurdering, og hvis det er nødvendigt, kan vi opstarte behandling med det samme.

Vi hjælper ved en planlagt indlæggelse

Hvis du skal indlægges og er bekymret for at få abstinenser eller har andre bekymringer, kan vi støtte dig før indlæggelse og sørge for at hospitalet er informeret om hvilken behandling du får.

Vi fungerer som bindeled mellem sundhedssystemet og dig

Hvis du ikke du har en fast adresse, der kan bruges som kontaktled mellem dig og hospitalet, og du f.eks. skal have svar eller mødeindkaldelser fra hospitalet, kan vi modtage dette, efter aftale med dig.

Vi rådgiver

Vi rådgiver i forbindelse med sygdom, og også om, hvordan du beskytter dig mod at blive syg, og om dine muligheder for behandling, hvis du bliver syg.

Problemer med alkohol og stoffer

Vi kan hjælpe dig, hvis du synes, at du drikker for meget eller at dit stofforbrug er problematisk. Uanset om du vil nedsætte forbruget eller ej, kan vi tage en snak om dine muligheder og give hjælp her og nu. Men Vi kan også hjælpe dig med at få kontakt til de forskellige typer behandling, på hospitaler, i rådgivningscentre eller andre behandlingssteder. 

Vi hjælper dig gerne med at kontakte de steder, hvor vi har erfaring for, at man kan få en plads og hjælper med at snakke med de personer, der kan tage stilling til, hvad der er muligt, men vi har ikke en særlig adgang til behandling eller bolig.

Vi kan desværre IKKE hjælpe med hurtigere adgang til herberger behandling eller hospitalsindlæggelse

Vi hjælper dog gerne med at kontakte de steder, hvor vi har erfaring for, at man kan få en plads og hjælper med at snakke med de personer, der kan tage stilling til, hvad der er muligt.