Om CRAS

CRA-Sundholm (CRAS) er et nyopstartet projekt med misbrugsbehandling som er særligt målrettet hjemløse borgere.

Projektet er et samarbejde mellem SundhedsTeam, Sygeplejeklinikken og Aktivitetscenteret Sundholm. Projektet tager udgangspunkt i metoden Community Reinforcement Approach.

Baggrunden for CRAS projektet

Mange hjemløse borgere kæmper med et dagligt forbrug af stoffer og alkohol. Der er ca. 6.400 hjemløse borgere i Danmark, og blandt dem vurderes det at mere end 66 % har et misbrug af alkohol, stoffer eller et blandingsmisbrug.

På trods af den store overrepræsentation af alkohol- og stofmisbrug blandt hjemløse, har hjemløse borgere ofte svært ved at få den tilstrækkelige hjælp og misbrugsbehandling i det etablerede system.

Komplekse sociale og sundhedsfaglige problemstillinger vanskeliggør ofte, at hjemløse misbrugere opsøger og forbliver i de behandlingsforløb, der tilbydes.

Studier peger på, at en succesfuld misbrugsbehandling blandt denne socialt udsatte patientgruppe bør tilrettelægges i en ramme, hvor det er muligt at tage hensyn til individuelle problemstillinger. Desuden peger studier på at opsøgende indsatser med beskæftigelse og meningsfulde aktiviteter kan bidrage til en succesfuld behandling. 

Mere om CRAS

Vis alle

Om Community Reinforcement Approach

Community Reinforcement Approach (CRA) en individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret behandlingsmetode af misbrug.

Metoden har fokus på at styrke borgeren sociale netværk via aktiviteter og beskæftigelse.

Metoden består af terapeutiske, sociale og medicinske behandlingskomponenter, og er baseret på kognitiv adfærdsterapeutiske principper. 

Sundhedsstyrelsen har peget på CRA som en evidensbaseret metode med lovende resultater for misbrugsreduktion blandt socialt udsatte borgere. 
 

Formålet med CRAS-projektet

Formålet med vores pilotprojekt er at afprøve Community Reinforcement metoden i en dansk kontekst og lokalt på Sundholm at tilbyde en mere koordineret indsats for vores borgere, der ønsker at ændre deres forbrug af rusmidler.

Projektet er et samarbejde mellem SundhedsTeam, Sygeplejeklinikken og Aktivitetscenteret Sundholm.

Projektet har været under udvikling i 2020 og er forsinket på grund af COVID-udbruddet. Selve pilotprojektet forløber i 2021. Målet er at få 20 borgeren igennem et seks måneders forløb. Projektet evalueres i 2021/22.

Vi samarbejder med Center for Rusmiddelforskning, Århus Universtet og De Hjemløses Landsorganisation, SAND

Projektet er financieret af NovaviFondens Pris 2019, tildelt Henrik Thiesen.

Læs om Center for Rusmiddelforskning

Læs om De Hjemløses Landsorganisation, SAND