Om HR4Homelesness

HR4Homelessness skal levere praktiske værktøjer og output til at understøtte hjemløseinstitutioner i at kunne give en bedre skadesreduktionssupport.

Hovedformålet med HR4Homelessness (Harmreduction for Homelessness) er at skabe en forbedring af skadesreduktionstjenester for mennesker i hjemløshed ved at samle organisationer fra hjemløse- og narkotikasektoren for at lære af hinanden og bruge deres fælles ekspertise til at producere output, især om nøgleprincipper for skadesreduktion. 

Værktøjerne omfatter skadesreduktionsnøgleprincipper, en ’Resource Hub & Good Practice Collection’, som omfatter en stribe eksempler på god skadesreduktionspraksis og evalueringer, praktiske redskaber mm. fra institutioner, som udviser god praksis.

Deltagerne vil udforme landerapporter, som beskriver og analyserer den aktuelle levering af skadesreduktion, kritisk vurderer nationale politikker og strategier, samt identificerer innovative programmer og strategier. En samlet europæisk rapport skal give en komparativ syntese af landerapporterne og identificere fælles kendetegn for levering af best practice.

I projektforløbet skal deltagerne levere uddannelse af frontlinjepersonale, der arbejder med hjemløse, formidle projektet i de enkelte partnerlande samt forsøge at etablere skadesreduktionsnøgleprincipper som standard og et værktøj til at opnå udbredelse af best practice. 

De forventede resultater og effekt af projektet er: 

  • For medarbejdere: udvikle grundig forståelse af skadesreduktion, en bedre forståelse af forholdet mellem hjemløshed og stofbrug og at komme med forslag til implementering af skadesreduktion i hjemløseinstitutioner 
  • Mulighed for at realisere værdien af inkorporering af skadesreduktion i hjemløseprogrammer og institutioner, som arbejder med hjemløshed og med stof- / alkoholbrug 
  • At der opstår positive resultater for mennesker i hjemløshed i form af 
  • Reduktion af stofrelateret død 
  • Færre infektioner med hepatitis C / HIV, generel sundhedssituation forbedres 
  • Forbedret adgang til hjemløse, sociale og psykologiske supporttjenester, engagere sig i sociale aktiviteter og opleve mere social integration 

Det tilstræbes, at skadesreduktionsnøgleprincipperne og ’Resource Hub’ bliver kendte ressourcer for relevante organisationer i partnerlandene og Europa. Det tilstræbes også, at lokale myndigheder og politiske beslutningstagere får en forbedret forståelse af afgørende betydning af effektiv levering af skadesreduktionstjenester samt fremme og støtte af etablering af skadesreducerende tjenester.

Projektet løber i perioden september 2019 til udgangen af august 2021 og omfatter en stribe aktiviteter.