Vidensbank om HR4Homelesness

Projektet vil samle den tilgængelige og evaluerede viden i en vidensbank, som skal være offentligt tilgængelig.

Materiale på FEANTSA’s hjemmeside

Materialet fra projektet kan tilgås i en foreløbig udgave på FEANTSA’s hjemmeside, men inden udgangen af 2021 vil der blive oprettet en selvstændig hjemmeside.

Materiale på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Socialstyrelsen nævner skadesreduktion som et centralt koncept i bekæmpelsen af hjemløshed i de nationale retningslinje for indsatsen mod hjemløshed.

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program, som understøtter uddannelse, professionel videreuddannelse, ungdom og sport i Europa.