Om RED LIV

Fra september 2019 er det blevet et lovkrav, at alle danske kommuner med substitutionsbehandling skal tilbyde deres borgere i behandling naloxonkursus, hvor de lærer at give førstehjælp med naloxon ved en overdosis.

Størstedelen af overdoserne sker i de private hjem eller ude på offentlige steder, hvor der ikke er en sundhedsfaglig til stede. For at minimere dødelighed og skadevirkninger som følge af opioidoverdoser har det derfor afgørende betydning, at stofbrugere og evt. deres pårørende ved, hvordan de kan give førstehjælp med naloxon ved en overdosis og får et personligt naloxonkit udleveret efter gennemført kursus.

RED LIV har af Sundhedsministeriet fået til opgave at uddanne kommunale naloxontrænere, som skal tilbyde og afholde naloxonkurser samt udlevere et naloxonkit til borgerne i behandling.

RED LIV er opstået i Københavns Kommune i 2010 og har frem til udgangen af 2018 eksisteret i forskellige satspuljekonstellationer.

I 2019 har RED LIV fået til opgave af Sundhedsministeriet at indføre en permanent kommunal ordning, hvor alle kommuner med substitutionsbehandling får uddannet naloxontrænere, som skal tilbyde og afholde førstehjælpskurser med naloxon for dem i behandling samt udlevere et naloxonkit.