Til stofbrugere

Flere end 250 mennesker dør hvert år af opioidoverdoser – det svarer nogenlunde til antallet af personer, som dør i trafikken.

Der er mellem 9.000 og 10.000 overdoser om året, som kan medføre langvarige måske endda permanente skader på kroppen og hjernen! Det er derfor vigtigt at få trænet så mange stofbrugere som muligt i at behandle overdoser, når de sker.

Der er mange måder, man kan nedsætte risikoen for overdoser:

  • Kend din forhandler
  • Vær opmærksom på at man hurtigt mister sin tolerance overfor opioider og derfor tåler mindre
  • Tag ikke stoffer alene
  • Bland ikke stoffer             

Når først personen har taget en overdosis, er det nødvendigt at kunne handle, for at få personen ud af overdosen igen, da det er en livstruende situation.

Overdosen hæmmer vejrtrækningen. Hvis vejrtrækningen standser helt eller delvist, opstår der iltmangel i hjernen, og personen udvikler hjerneskader eller dør.

Ligesom hjertestarteren, og det at der er mennesker overalt, som har lært hjertemassage, redder tusindvis af mennesker med hjertestop hver år, kan udbredelse af livreddende indsats mod overdoser være med til at redde liv og helbred for tusindvis af stofbrugere.

Hvis du vil lære at behandle overdoser, har alle kommuner med et behandlingstilbud en eller flere trænere, som kan uddanne andre i behandling. Samtidig udleverer de naloxon, som er det stof, man anvender for at vende overdosen.

Kontakt din kommunes misbrugsbehandling for at få et kursus eller skriv til os i Red Liv for at få oplysninger om, hvor du kan få træning.

Kontakt

Sine Lykke Bordorff