Om Sundhed i Front

Sundhed i Front er en opsøgende sundhedsfaglig indsats som er rettet mod veteraner. Målgruppen er veteraner med helbreds- og eventuelt misbrugsproblemer, som ikke formår at etablere og/eller bibeholde kontakten til det etablerede sundhedssystem.

Indsatsen er mobil, dvs. der er ikke nogen klinik som veteranen kan opsøge, men kontakten etableres og behandling iværksættes der hvor veteranen opholder sig. Tilbuddet kan sammenlignes med en almen praksis, der er de samme muligheder for behandling, men det er en praksis der rent fysisk er der hvor det giver mening at mødes.

Sygeplejersken i projektet har blandt andet til opgave at være den som holder tråd i et behandlingsforløb - bibeholder kontakten til veteranen, opstarter behandlingsforløb i samråd med lægen, ledsager til aftaler og følger op på hospitalsaftaler m.m.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med veteranen, opsøgende rådgivere fra veterancentret og evt. kommunale veterankoordinatorer såfremt det er relevant.

Vi har mulighed for at

  • Udrede helbredsmæssigt fysisk, psykisk og misbrugsmæssigt
  • Behandle og følge op på diverse helbredsmæssige problemer
  • Vejlede og rådgive i forbindelse med kroniske sygdomme
  • Henvise til undersøgelser og hospital
  • Ledsage til undersøgelser og behandling
  • Rådgive om og behandle misbrugsproblemer, fx opstart af alkoholafrusning
  • Støtte til at bibeholde kontakten til egen læge
  • Samarbejde med socialfaglige medarbejdere kommunalt og på veteranområdet
  • Tage blodprøver, lave blodtryksmålinger, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelser 

Sundhed i Front er et 3-årigt projekt i samarbejde mellem Soldaterlegatet og Veterancentret og Københavns Kommune

Vis alle

Om Soldaterlegatet

Soldaterlegatet er en fond hvis formål er at støtte militært personel og civile der under udsendelse til militære missioner i udlandet har pådraget sig fysiske eller psykiske skader. Støtten kan også ydes til pårørende. Derudover kan legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål.

Overskriften for soldaterlegatets politiske mål er, at hjælpen til sårede veteraner, skal være samfundets opgave, og fondens mål er at forbedre tilskadekomne veteraners rehabiliteringsmuligheder og livskvalitet, primært ved at yde målrettet støtte til enkeltpersoner med støttebehov samt øge fokus på støtte til indsatser der tidligere har vist god effekt for skadede veteraner.

Soldaterlegatet modtager donationer fra både større fonde, virksomheder og privatpersoner.

Om Veterancentret

Veterancentret er en del af forsvarets tilbud til medarbejdere og tidligere medarbejdere. Veterancentret blev sat i verden for at skabe én samlet indgang til støtte til veteraner og deres pårørende, samt for at arbejde for en anerkendelse af deres indsats.

En del af veterancentrets opgave er at opsøge og behandle sårbare veteraner, samt støtte dem i at opbygge sociale netværk.

Derfor har Veterancentret blandt andet en opsøgende indsats for at hjælpe de veteraner som er svært kontaktbare eller hjemløse. Den opsøgende indsats er en socialfaglig indsats som handler om at skabe en god og tillidsfuld relation, for derigennem at kunne hjælpe veteranen til at forholde sig til de udfordringer der kan være fx i forhold til økonomi, bolig og behandling.

De opsøgende rådgivere tager kontakt til veteranen der hvor han opholder sig, og forsøger at skabe et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, for derigennem at skabe en helhedsorienteret løsning for den enkelte.